Personlig assistans är en rättighet för alla som bor i Sverige. Med personlig assistans får du personliga assistenter som kompenserar för en funktionsnedsättning. Personlig assistans kostar dig inget

Personlig assistans är ett delat ansvar som ligger på kommunen och staten, genom Försäkringskassan. Du ansöker om personlig assistans hos en eller båda.

Med ett beslut om personlig assistans får du ersättning för att anställa personliga assistenter. Du kan anställa dom själv eller välja att för pengarna köpa assistans från ett bolag eller anordnare.