Barn drabbas indragen assistans

Barn med funktionsnedsättning är en grupp som lidit stort av indragen personlig assistans i och med Försäkringskassans nya regelverk. Det visar en utredning från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har nyligen överlämnat sin rapport till Regeringen. En konsekvens är att närstående till barnen har fått tagit ett större ansvar. Många föräldrar har fått sluta sina arbetet för att ta hand om sitt barn.
– För att leva måsta man tjäna pengar, det gäller alla.

När försäkringskassan drar in den personliga assistansen hamnar ett större ansvar på kommunen. Därför skiljer sig bilden runt om i landet. Vissa har fått ett likvärdigt beslut om assistans av kommunen, andra har blivit helt utan assistans.

Regeringen bär ansvaret

Grunden till den situation vi nu ser, att fler och fler människor med funktionsnedsättningar blir utan personlig assistans har grund i Försäkringskassans tvivelaktiga tolkningar av domar. Enda förklaringen till deras snäva eller felaktiga tolkningar måste ligga i det sparkrav gällande personlig assistans som regeringen har gett direktiv om.
– När lagen inte har ändrats och man ändå ska dra in på assistansen. Ja, då har man bara ett alternativ, att tolka lagen på ett annorlunda sätt.

Försäkringskassan tog för lång tid på sig

Över 1 år tog det för Försäkringskassan att handlägga en ansökan om assistansersättning. Nu har Justitieombudsmannen sagt sitt: – Det är inte acceptabelt.

En kvinna med funktionsnedsättning ansökte om personlig assistans av Försäkringskassan i maj 2016. Beslutet fattades så sent som ett år senare, i maj 2017. Enligt JO’s utredning beror den långa handläggningstiden på att Försäkringskassan har varit passiv.

Kommuner önskar bidrag för personlig assistans

Kostanden för personlig assistans har ökat för Sveriges kommuner. Ett större och större ansvar har hamnat på kommunerna i och med att Försäkringskassan har dragit in personlig assistans.

Under de senaste åren har Försäkringskassan ökat andelen avslag om personlig assistans. Idag avslås närmare 9 av 10 ansökningar. Det har inneburit att kommunerna istället har fått tillgodose behoven.
– Behovet av personlig assistans har inte försvunnit, det är försäkringskassan som i mindre utsträckning beviljar rätten till assistans.

Kommunerna har därmed fått högre kostnader. Regeringen har inte avsatt några pengar för 2018 för att hjälpa kommunerna med denna kostnad.

Att välja assistans

Använder du din valfrihet när det kommer till din personliga assistans? Oavsett var du bor i Sverige så kan du alltid välja vilken anordnare du vill anlita.

Personlig assistans ska ge dig så stora möjligheter som möjlighet. Med en assistansanordnare som arbetar efter dig och hur du vill ha din assistans kan du få ännu större möjligheter.

Din assistans kan egentligen anordnas på tre olika sätt.
1. Du kan anordna din personliga assistans själv. När du bara anordnar den för dig själv behövs inget tillstånd från IVO. Du får din assistansersättning utbetald till ditt konto. För assistansersättningen utbetalar du löner och den täcker andra kostnader för dina assistenter. Överskottet återbetalar du till Försäkringskassan. Här kan du lösa mer om en person med enskild assistans i Göteborg.

2. Du kan välja kommunen som assistansanordnare. Kommunen har alltid en skyldighet att tillhandahålla med personliga assistenter till sina medborgare.

3. Du kan välja att anlita ett privat assistansbolag.

Alla anordnare och bolag arbetar på lite olika sätt. För att hitta rätt, bör du först ta reda på vad som är viktigt för dig. Anordnare har olika inriktningar på t ex funktionsnedsättningar, aktiviteter, resor, mm.